mgr Paweł Jaworek
mgr Paweł Jaworek
Religia
  • Degree:
  • Experience:
  • Phone:
  • E-mail:

Jestem absolwentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Studia teologiczne o specjalności katechetyczno – pastoralnej ukończyłem w czerwcu 2013 roku. Tego samego roku, dokładnie w listopadzie, rozpocząłem katechizację dzieci i młodzieży w „ Naszej Szkole”. Moim celem i priorytetem jest ukazanie współczesnej młodzieży prawdziwego oblicza wiary chrześcijańskiej, która bardzo często zostaje zniekształcona we współczesnym społeczeństwie – zwłaszcza za sprawą mediów. Młodzi ludzie powinni  mieć świadomość, że wiara musi iść w parze z racjonalnością, dzięki czemu rozumiemy, iż nie ma sprzeczności pomiędzy nauką a wiarą – co dzisiaj, niestety, jest mało uświadamiane młodym pokoleniom.
Oprócz teologii interesuję się także przyrodą, zwierzętami      i rolnictwem, to jest moja „druga działka” 🙂 No i, niestety, niezbyt dobrze wychodzę na zdjęciach.

Pozostali nauczyciele

mgr Dorota Pillich
mgr Dorota Pillich
Język polski, logopedia
mgr Beata Wrońska
mgr Beata Wrońska
Wychowanie Fizyczne - Świetlica Sportowa
mgr Jadwiga Bogacz
mgr Jadwiga Bogacz
Wychowanie Fizyczne