Znajomość języków obcych, jak wszyscy wiemy, jest pewnego rodzaju oknem na świat. W związku z tym Nasza Szkoła oferuje uczniom program o tej właśnie nazwie.

W ramach „Okna na świat” nasi uczniowie już od pierwszej klasy szkoły podstawowej uczą się 2 języków obcych- angielskiego i niemieckiego (również jako języka mniejszości narodowej).

języki obce

Co nas wyróżnia?

 • Jako jedyni w klasach 1 – 3 SP uczymy aż 6 godzin języka
  angielskiego w tygodniu!
 • Uczymy 3 godzin języka niemieckiego,
 • Od klasy drugiej SP dzieci dzielone są na dwie grupy językowe co sprawia, że nauczyciele są w stanie podejść do uczniów w sposób indywidualny,
 • Prowadzimy lekcje tematyczne np. związane z kulturą krajów
  obcojęzycznych,
 • Prowadzimy lekcje bilingwalne, tj. angielsko-niemieckie,
  angielsko-polskie lub niemiecko- polskie z nauczycielami innych
  przedmiotów, takich jak historia, geografia, biologia, itp.
 • Uczymy języków poprzez warsztaty artystyczne i kulinarne
 • Organizujemy wymiany językowe, wycieczki i wyjazdy do
  różnych krajów Unii Europejskiej, nie tylko tych, w których
  angielski i niemiecki są urzędowymi językami,
 • Prowadzimy lekcje językowe w pracowni komputerowej, gramy
  w gry językowe, oglądamy filmy w oryginale, piszemy listy
  i maile do rówieśników z różnych krajów,
 • Nie straszne nam dyskusje, „burze mózgów”, gry
  dydaktyczno-językowe, quizy internetowe (np. Kahoot!),
  elementy dramy, zajęcia muzyczno-językowe,
  plastyczno-językowe, czy lekcje w terenie,
 • Organizujemy imprezy związane ze świętami i tradycjami
  brytyjskimi i niemieckimi oraz konkursy językowe mające
  na celu motywowanie uczniów do pogłębiania swoich
  umiejętności,
 • W klasach 1 – 3 SP realizujemy program ”Matematyka po
  angielsku” , które stanowią dla uczniów jeszcze ciekawszy sposób na poznanie języka angielskiego.