szkoła wstęp

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 „Nasza Szkoła” powstała w 1990 r. i jest najstarszą Szkołą Niepubliczną w Zabrzu.

Szkoła prowadzona jest przez Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne – stowarzyszenie, w skład którego wchodzą nauczyciele i rodzice podejmujący się trudu organizowania najwyższego poziomu edukacji oraz stwarzania uczniom możliwości do bezpiecznego i kreatywnego rozwoju.

Nasza Szkoła ma niezwykle serdeczny i rodzinny klimat. Odczuwają to zarówno uczniowie, jak i rodzice. Zależy nam na pozytywnej współpracy z rodzicami uczniów, ponieważ daje to szansę na lepsze poznanie ich dzieci oraz skuteczniejsze oddziaływanie zarówno wychowawcze jak i edukacyjne.

punkty logo

0

LAT DOŚWIADCZENIA

0

WYKWALIFIKOWANYCH PEDAGOGÓW

0

JĘZYKI OBCE

0

UCZNIÓW

Edukacja

 • Wspieramy ucznia w rozwoju intelektualnym
 • Uczymy skutecznego posługiwania się językiem obcym
 • Rozwijamy uzdolnienia ucznia i jego zainteresowania
 • Kładziemy nacisk na rozwój fizyczny dziecka
 • Uczymy poprzez udział w licznych projektach edukacyjnych i wymianach międzynarodowych ze szkołami w Europie
 • Rozwijamy proces twórczego myślenia
 • Dobrze przygotowujemy do egzaminów

Wychowanie

 • Kształtujemy u uczniów postawy otwartości, tolerancyjności i wrażliwości
 • Wspieramy dom rodzinny ucznia w procesie wychowania
 • Wpajamy podstawowe zasady kultury
 • Kształtujemy młodych ludzi przygotowując ich do doskonalenia się przez całe życie
 • Wychowujemy według uniwersalnych zasad etyczno – moralnych

Opieka i bezpieczeństwo

 • Zapewniamy opiekę od godziny 7.00 – 17.00
 • Gwarantujemy opiekę podczas ferii zimowych organizując półkolonie i obozy narciarskie a także w trakcie wakacji letnich organizując półkolonie letnie i kolonie
 • Każda grupa wiekowa przebywa na swoim piętrze
 • Każdy uczeń posiada swoją szafkę na korytarzu i w klasie
 • Posiadamy również: 11 sal lekcyjnych wyposażonych w sprzęt multimedialny, salę gimnastyczną, salkę fitness, korty tenisowe, boisko do gry w piłkę nożną i plażową, bibliotekę, pracownię komputerową, świetlicę, stołówkę, miejsce na ogniska i pikniki
 • Dysponujemy pięknym i dużym ogrodem
 • Szkoła posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny

Dlaczego warto wybrać Naszą Szkołę ?

ikona-podejście
Indywidualne podejście do ucznia

Dostrzegamy indywidualność każdego dziecka, dlatego pracę z dzieckiem rozpoczynamy od rozpoznania jego potrzeb rozwojowych, zgodnie z którymi prowadzić będziemy proces dydaktyczny i wychowawczy. Dążymy do tego, aby uczniowie osiągali sukcesy na miarę indywidualnych możliwości. W naszej szkole panuje przyjazna i rodzinna atmosfera. Uczniowie są pod stałą opieką psychologa.

ikona języki
Rozszerzony program
nauki języków obcych

Stawiamy sobie za cel, przygotowanie naszych uczniów do płynnego posługiwania się językiem angielskim i niemieckim po ukończeniu naszej szkoły. Nasi nauczyciele stosują w pracy różnorodne, nowoczesne metody nauczania, gry multimedialne oraz zadania i zabawy rozwijające kreatywność dziecka. Z nami nauka staje się przyjemnością!

ikona uczymy pomagać
Uczymy pomagać

Wspólnie z uczniami organizujemy wydarzenia, którym przyświeca idea bezinteresownej pomocy: Anioły ze Szkoły, Góra Grosza, Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dzięki takim działaniom nasi podopieczni uczą się, że warto pomagać.

ikona liczne klasy
Mało liczne klasy

Nasze klasy liczną maksymalnie 17 uczniów. Ponadto na każdych zajęciach z języków obcych, komputerowych i zajęć tenisa, klasa podzielona jest na grupy.

ikona sport
Sport

Nasza Szkoła popularyzuje sport wśród uczniów. Promujemy zdrowy i aktywny tryb życia poprzez urozmaiconą ofertę zajęć ruchowych takich jak tenis zimny, zajęcia na basenie, zajęcia ogólnorozwojowe. Organizujemy również rajdy rowerowe, spływy kajakowe, wyjazdy narciarskie.

ikona najlepsi pedagodzy
Najlepsi pedagodzy

Zespół nauczycielski tworzą osoby dobrze wykształcone, stale doskonalące się, otwarte na innowacje, zaangażowane, chętnie spędzające czas z uczniami nawet po godzinach pracy.

Certyfikaty i wyróżnienia

certyfikat
szkoła z klasą

Szkoła z klasą

cogito

Cogito.
Nasza Szkoła uczy myśleć

uczniowie z klasą

Uczniowie z klasą

odkrywcy talentów

Szkoła odkrywców talentów