Akademia Przedszkolaka

SPOSÓB REKRUTACJI:
Zerówka:

 • rozmowa z dyrektorem lub zarządem ZTSz
 • rozmowa przeprowadzona przez szkolnego pedagoga lub psychologa

OPŁATY:

 • OPŁATA REKRUTACYJNA – 700 zł
 • CZESNE – 500 zł – dla uczniów od roku 2024/2025.
 • OBIADY –  13,00 zł / dzień

Przyjmujemy dzieci 5 i 6 letnie.
Rekrutacja dzieci 5 letnich będzie rozpatrywana indywidualnie. Dziecko powinno być samodzielne
– samo się ubrać, jeść, załatwiać potrzeby fizjologiczne.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISIE:

Ankieta ucznia

Szkoła Podstawowa
klasa 1-3

SPOSÓB REKRUTACJI:

 1. rozmowa z dyrektorem lub zarządem ZTSz
 2. rozmowa przeprowadzona przez szkolnego pedagoga lub psychologa

Pierwszeństwo przyjęcia mają absolwenci zerówki prowadzonej przez Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne oraz rodzeństwa starszych uczniów. Ostateczną decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje Dyrektor Szkół Społecznych ZTSz. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do Zarządu ZTSz.

OPŁATY:

 1. OPŁATA REKRUTACYJNA – Przy zapisie obowiązuje jednorazowa wpłata opłaty rekrutacyjnej w wysokości 700 zł. Opłatę rekrutacyjną przeznaczamy na doposażenie klasy w pomoce dydaktyczne.
 2. 9600 zł/ rok z możliwością rozłożenia płatności na 12 miesięcznych rat po 800 zł – dotyczy uczniów od roku szkolnego 2024/2025
 3. 14400 zł/ rok z możliwością rozłożenia na 12 rat po 1200 zł / miesiąc – rodzeństwo – dwoje dzieci w szkole.
 4. 18000 zł/ rok z możliwością rozłożenia na 12 rat po 1500 zł / miesiąc – rodzeństwo – troje dzieci w szkole

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISIE:

Szkoła Podstawowa
klasy 4-8

SPOSÓB REKRUTACJI:

 1. rozmowa z dyrektorem lub zarządem ZTSz
 2. średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy programowo niższej minimum 4.0
 3. co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania
 4. rozmowa przeprowadzona przez szkolnego pedagoga lub psychologa

OPŁATY:

 1. OPŁATA REKRUTACYJNA – Przy zapisie obowiązuje jednorazowa wpłata opłaty rekrutacyjnej w wysokości 700 zł. Opłatę rekrutacyjną przeznaczamy na doposażenie klasy w pomoce dydaktyczne.
 2. 9600 zł/ rok z możliwością rozłożenia płatności na 12 miesięcznych rat po 800 zł – dotyczy uczniów od roku szkolnego 2024/2025
 3. 14400 zł/ rok z możliwością rozłożenia na 12 rat po 1200 zł / miesiąc – rodzeństwo – dwoje dzieci w szkole.
 4. 18000 zł/ rok z możliwością rozłożenia na 12 rat po 1500 zł / miesiąc – rodzeństwo – troje dzieci w szkole

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISIE:

W ramach oferty podstawowej szkoła zapewnia również:

 • Zajęcia świetlicowe poranne ( godz. 7.15 – 8.00)
  oraz opiekę po lekcjach ( godz. 14.45-16.00)
 • Opłatę za wejścia na pływalnię
 • Realizację projektów, w których szkoła bierze udział
 • Atrakcyjne zajęcia warsztatowe prowadzone przez
  specjalistów

Oferta dodatkowa

ikona rysunek
Kółka zainteresowań
ikona sport
Zajęcia sportowe
ikona urodziny
Organizacja urodzin
ikona kolonie
Kolonie i półkolonie
wyjazdy narciarskie
Wyjazdy narciarskie
ikona globus
Wyjazdy zagraniczne
ikona uczymy pomagać
Opieka na świetlicy
(godz. 16.00 – 17.00)