Znajdziesz tutaj bieżące informacje dotyczące działań podejmowanych dla rodziców nauczających w domu, których dzieci zapisane są do naszej placówki. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich rodziców pragnących kształcić swoje dzieci w domu. Dla uczniów edukacji domowej szkoła jest bezpłatna.

 

W Naszej Szkole odnajdziecie Państwo przyjazną atmosferę i pełne wsparcie w tym niełatwym zadaniu:

 • zapewniamy bezpłatne podręczniki
 • wydajemy legitymacje szkolne
 • umożliwiamy uczestnictwo w różnych zajęciach dodatkowych
 • umożliwiamy dostęp do biblioteki szkolnej
 • zapraszamy do udziału w uroczystościach i imprezach szkolnych
 • umożliwiamy udział w ogólnopolskich i międzyszkolnych konkursach
 • umożliwiamy indywidualny kontakt z nauczycielami, pedagogiem,
  psychologiem, oraz logopedą podczas konsultacji oraz poprzez
  dziennik elektroniczny Librus
 • umożliwiamy spotkania uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą
 • zapewniamy życzliwą atmosferę podczas egzaminów.
edukacja domowa

Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa (określana jako „spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą”) jest rozwiązaniem dopuszczonym w polskim systemie prawnym. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego. Mimo, iż uczniowie realizują obowiązek szkolny poza szkołą, nie brakuje im okazji aby integrowały się z dziećmi w szkole. Zapraszamy na festyny integracyjne, szkolne imprezy, zajęcia dodatkowe oraz inne formy współpracy ze szkolną społecznością.

Jak zapisać dziecko?

krok 1

odbycie indywidualnej rozmowy rodziców z dyrektorem szkoły lub zarządem ZTSz

krok 2

uzyskanie opinii z publicznej poradni psychologiczno pedagogicznej, wypełnienie odpowiednich dokumentów i wniosków

krok 3

złożenie podania do dyrekcji szkoły o wydanie zgody na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą lub przedszkolem wraz z opinią z PPP

krok 4

wydanie zezwolenia dyrektora szkoły, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego poza szkołą

krok 5

oddanie w formie pisemnej zobowiązania rodziców do przystępowania przez ich dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych

krok 6

oddanie w formie pisemnej oświadczenia o zapewnieniu warunków umożliwiających realizację podstawy programowej oraz oświadczeniu o miejscu zamieszkania (przedszkole/szkoła znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko)

Podstawa prawna

PDF