mgr Anna Dermont – Brandys
mgr Anna Dermont – Brandys
Język Polski / Zajęcia Artystyczne
  • Degree:
  • Experience:
  • Phone:
  • E-mail:

Jestem absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam też studia podyplomowe z zakresu historii. Jednak za najcenniejsze uważam studia podyplomowe Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu, które pozwoliły mi rozwinąć swą pasję. Obecnie uczestniczę w Kursie Mistrzowskim w PWST we Wrocławiu i wciąż odkrywam niezbadane tajniki teatru. Swą pasją i zamiłowaniem do sztuki staram się dzielić z uczniami.
W „Naszej Szkole” prowadzę zajęcia teatralne z młodzieżą gimnazjalną, a  praca nad spektaklem jest dla nas wszystkich niezwykłą przygodą. To wspaniała podróż, gdzie pierwszy krok to zaledwie twórczy zamysł spektaklu, a ostatni to uroczysta premiera. Oprócz talentów aktorskich staram się dbać również o talenty literackie uczniów. Od jedenastu lat organizuję Wojewódzki Konkurs Poetycki dla szkół podstawowych i gimnazjów na Śląsku. Efektem i podsumowaniem konkursu są wydawane corocznie tomiki Antologii Poezji Dziecięcej, których uczniowie „Naszej Szkoły” są laureatami. Interesuje mnie również taniec i choreografia, dlatego co roku biorę udział w Międzynarodowych Warsztatach Tańca Współczesnego w Poznaniu. Często również żegluję ze względu na pasję mojego męża i moich dwóch córek, ale najlepiej czuję się na suchym lądzie. Zupełnie niedawno odkryłam wielką radość z posiadania psa, a do naszej rodziny dołączył alaskan Volver, który wyciąga nas na długie spacery.

Pozostali nauczyciele

mgr Beata Wrońska
mgr Beata Wrońska
Wychowanie Fizyczne - Świetlica Sportowa
mgr Bartłomiej Urbańczyk
Basen / Edukacja dla bezpieczeństwa / Narciarstwo