mgr Katarzyna Mertas
mgr Katarzyna Mertas
Bibliotekarz
  • Degree:
  • Experience:
  • Phone:
  • E-mail:

Mój wyuczony zawód to Technik Odzieży czyli krótko mówiąc- krawiec. Jestem absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Kulturoznawstwo ze specjalizacją Teoria i historia kultury. Ukończyłam studia podyplomowe  w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauki Wiedzy
o kulturze. Kwalifikacje do pracy w bibliotece zdobyłam na kursie dla nauczycieli bibliotekarzy w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Posiadam także dokumenty uprawniające mnie do bycia opiekunką w żłobkach i klubach malucha.      Od  32 lat jestem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, od kilkunastu lat w stopniu harcmistrzyni. Zwiedziłam z plecakiem  już spory kawałek Polski, przesiedziałam niejedną noc przy harcerskim ognisku. Myślę, że ta pasja nie mija tak szybko, wraz z mężem działamy obecnie w Hufcu ZHP Zabrze.
Prywatnie mam męża i dwoje dzieci. Kocham zwierzaki małe i duże, mamy koty i psa. I dobrze, że po naszych ulicach nie chadzają bezdomne słonie, bo pewnie któryś z nich zamieszkałby u mnie.  W „ Naszej Szkole” jestem od tego roku 2013, podobnie jak moja córka.
Parafrazując: Królestwo za jabłka…. i czekoladę!

Pozostali nauczyciele

mgr Anna Dermont - Brandys
mgr Anna Dermont – Brandys
Język Polski / Zajęcia Artystyczne
mgr Joanna Stojewska
mgr Joanna Stojewska
Język polski / Historia