opinie

Aleksandra Skupień

Kiedy stanęłam przed koniecznością wyboru szkoły dla 6-latka, pojawiło się wiele wątpliwości, pytań i obaw.
Szkoła publiczna nie spełniała moich oczekiwać pod żadnym względem, poza jedynie odległością od domu. Poszukiwania doprowadziły mnie do „Naszej Szkoły”. Może była skromniejsza od osiedlowej podstawówki, ale od progu uderzyła nas życzliwość jej pracowników, sposób przywitania w szkole dziecka (kandydata na ucznia) przez Panią Dyrektor, rozmowa Pani Pedagog z dzieckiem i rzeczowa ocena jego dojrzałości szkolnej.
Decyzja o wyborze „Naszej Szkoły” zapadła szybko, mimo dostrzegania pewnych problemów logistycznych, które zostały rozwiązane przez szkołę przed rozpoczęciem roku szkolnego (transport szkolny). Dla mnie- rodzica najważniejsze jest bezpieczeństwo dziecka, opieka nad dzieckiem, mała liczebność klas, która daje gwarancję poświęcenia dziecku odpowiedniej uwagi i czasu.
Dodatkowym atutem są zajęcia, które dziecku chodzącemu do szkoły publicznej musiałabym organizować po lekcjach, a które w „Naszej Szkole” odbywają się do godziny 15:00 (zwiększona liczba godzin języka angielskiego, język niemiecki, basen, tenis, kółka zainteresowań). Niewątpliwym atutem jest położenie szkoły i ogród szkolny, które od wiosny do późnej jesieni dają dzieciom możliwość przebywania podczas przerw na świeżym powietrzu.
Cieszy mnie, że dziecko chętnie chodzi do szkoły, lubi swoją szkołę, znajduje w niej dla siebie zrozumienie, że jego problemy nie zostają tylko jego problemami, że szkoła umożliwia mu harmonijny rozwój , daje mu możliwość rozwijania talentów i przezwyciężanie słabości.
Nie żałuję wyboru szkoły. Jest to „Nasza Szkoła”.