ERASMUS+

W NASZEJ SZKOLE bierzemy udział w projektach europejskich (e-Twinning, Erasmus+, wcześniej Comenius). W ostatnich latach uczniowie starszych klas w ramach tych projektów współpracowali z rówieśnikami z takich krajów jak: Słowenia, Francja, Włochy, Portugalia, Rumunia, Turcja, Grecja, Węgry, Hiszpania i Niemcy. Uczniowie początkowo pracują online i korespondencyjnie, a zwieńczeniem projektów jest zawsze wyjazd do krajów partnerskich. Działania uczniów są stale nadzorowane i wspomagane przez nauczycieli podczas kółka Erasmus plus.

W latach 2018-2021 realizujemy 2 projekty Erasmus+:

  1. „Know Your Rights to Defend Yourself” (Znaj swoje prawa aby się bronić) z partnerami z Turcji, Francji, Rumunii i Włoch.

  2. „Let me be your guide – a walk-through of my cultural heritage” (Pozwól mi być twoim przewodnikiem, spacer po moim dziedzictwie kulturowym) z partnerami z Portugalii i Słowenii.


    W latach 2020 – 2022 będziemy realizować projekt Erasmus+:
  3. “Culture@stake- we are the ambassadors for European Heritage!” (Kultura na tapecie – jesteśmy ambasadorami dziedzictwa kulturowego) z partnerami z Hiszpanii, Chorwacji i Słowenii.

WYMIANA JĘZYKOWO-KULTUROWA Z NIEMCAMI

Od roku 2010 współpracujemy ze szkołą Anne Frank Schule z Bargteheide w Niemczech. W ramach tej współpracy organizujemy coroczne wyjazdy młodzieży z Naszej Szkoły do Niemiec, a niemieccy uczniowie przyjeżdżają do Zabrza.

COMENIUS

W latach 2012-2014 braliśmy udział w projekcie Comenius „Our Voices Across Europe” z partnerami z Włoch, Hiszpanii, Grecji, Węgier, Turcji i Rumunii.

OBOZY JĘZYKOWE NA WYSPACH BRYTYJSKICH

Od roku 2008 organizujemy w każde wakacje obozy językowe w Wielkiej Brytanii. Nasi uczniowie do tej pory byli w Edynburgu, Londynie, Cardiff, Dublinie, Manchesterze, Bath , Liverpoolu, Chester, Glasgow, Bristolu oraz Oxfordzie. Najmłodsi uczestnicy naszych wypraw mieli 10 lat.

E-TWINNING

Nasza szkoła regularnie bierze udział w programie e-Twinning, dzięki któremu nawiązaliśmy i kontynuujemy współpracę z kilkoma szkołami z krajów europejskich. Nasz projekt ze Słowenią „You’ve got mail, pal!” otrzymał Krajową oraz Europejską Odznakę Jakości.