EFS logo

Projekt: NASZA SZKOŁA W CHMURACH

 

Okres realizacji: PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY OD Kwietnia 2021 DO Marca 2022 ROKU.

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 „Nasza Szkoła” w Zabrzu dla której organem prowadzącym jest Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne, umożliwiająca zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkoły.

Efekty projektu: Nabycie przez uczniów i n-li pożądanych kompetencji oraz podniesienie jakości kształcenia w SSP nr 1 „Nasza Szkoła”.

 

 

EFS projekt nasza szkoła w chmurach

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE  – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

KLAUZULA RODO – Klauzula RODO 4

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA –