# # Znajdz nas na:

Aktualności

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNAGO
24.11.2017

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 4 grudnia o godz. 9:00 w "Naszej Szkole". Serdecznie zapraszamy laureatów wraz z opiekunami :-)

 
 
  


więcej

Zobacz wszystkie aktualności »
2 3 5

Projekt gimnazjalny

Projekty to jedna z ulubionych metod pracy nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

Czym są projekty?
 To nowoczesna aktywizująca metoda nauczania, która polega na zespołowym, zaplanowanym wykonywaniu zadań, zgodnie z wcześniejszymi założeniami.Dzięki metodzie projektów uczniowie wykazują się dużą kreatywnością, samodzielnością i odpowiedzialnością. Wszyscy uczestnicy uczą się działania w zespole, planowania, ale także prezentowania i oceniania własnej pracy, gdyż dokonują samooceny i wypowiadają się na temat pracy w swojej grupie.


Każdy uczeń gimnazjum musi uczestniczyć w co najmniej jednym projekcie edukacyjnym. Od roku szkolnego 2011/2012 obowiązek ten dotyczy już wszystkich klas gimnazjalnych, ponieważ wszystkie realizują nową podstawę programową. Termin realizacji projektu, zgodnie z treścią rozporządzenia (szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną), jest ustalany w szkole. 

Efetem pracy projektowej są prezentacje w formie plakatu, albumu, portfolio, prezentacji multimedialnej, wystawy filmu lub warsztatów dla innych uczniów.

Udział ucznia gimnazjum w pracach projektowych będzie miał wpływ na ocenę zachowania, a informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły. 


Propozycje tematów projektów edukacyjnych w roku szkolnym 2015/2016

 

• JĘZYK NIEMIECKI Katarzyna Mrozek

1. Zwyczaje i obyczaje świąteczne w Niemczech i w Polsce
2. Niemcy – atrakcje turystyczne naszych sąsiadów


• PLASTYKA Agata Sajan

1. "Autoportret widziany w rozbitym lustrze" - model jako źródło inspiracji; analiza formy. Kubizm- sztuka pierwszej połowy XX wieku.
2. Impresjonizm- rewolucja malarska.
3. Fotografia jako dziedzina torująca drogę dla sztuki nowoczesnej.
4. Plakat jako forma reklamy wizualnej oraz kompozycja artystyczna.
 
Założeniem każdego z tematów jest opracowanie zagadnienia od podstaw (geneza powstania zjawiska w sztuce, przebieg istnienia, artyści, przykłady dzieł, przedstawienie reprodukcji) oraz stworzenie własnej pracy artystycznej w oparciu o wybrane zagadnienie. Omówienie zagadnia można przedstawić w formie prezentacji multimedialnej.
 

 

• MATEMATYKA Beata Rudzka

 

1. „Co chciałbyś wiedzieć o uczniach naszej szkoły, a boisz się zapytać’
Projekt polega na zebraniu, opracowaniu i przedstawieniu w formie prezentacji danych. Na początek rozeznanie co uczniowie chcieliby wiedzieć o sobie nawzajem, a potem stworzenie ankiety, przeprowadzenie jej i opracowanie. Na koniec stworzenie prezentacji i przedstawienie jej np. na tablicy multimedialnej.

2. „Liczba π, zwana Ludolfiną”
Przeprowadzenie eksperymentów na otrzymanie liczby π udokumentowane zdjęciami i obliczeniami. Znalezienie ciekawostek i udowodnienie czemu ta liczba jest taka szczególna. Stworzenie prezentacji.

• HISTORIA Barbara Mertas - Mikołajec

1. Trudy niepodległości. – Projekt ma na celu prześledzenie losów państwa polskiego w latach 1918 – 1922 oraz napisanie recenzji filmu „1920 – Bitwa Warszawska”(premiera 30.09.2011), w której zostaną uwzględnione zdobyte wcześniej informacje
2. Świadkowie historii w mojej rodzinie.
3. Polska w czasach młodości moich rodziców (lub dziadków).
4. Zabrze świadkiem tragicznych wydarzeń okresu międzywojennego i drugiej wojny światowej.
5. Nieznane zabytki w mojej okolicy.
6. Lokalni - mało znani. Portret lokalnego patrioty.
7. Śląsk, którego już nie ma (dawne obyczaje, obrzędy, miejsca).
8. Najpiękniejsze legendy Górnego Śląska.
9. Śladem zabrzańskich Żydów.
10. Osiągnięcia antyku a dzień dzisiejszy.
11. Zimna wojna. Podzielona Europa.
12. Pierwsze polskie partie polityczne.
13. Walki Polaków na frontach II wojny światowej.
14. Trudne sąsiedztwo? Losy Polaków i Ukraińców po II wojnie światowej.
15. Droga Polski do demokracji.
16. Etapy powstawania Unii Europejskiej.


• WOS Barbara Mertas - Mikołajec

1. Jakie są potrzeby gimnazjalistów w Zabrzu?
2. Problemy zabrzańskich rodzin.
3. STOP przemocy w szkołach.
4. „Schody do nieba?” bariery architektoniczne w codziennym życiu osób niepełnosprawnych.
5. Jak uświadomić innym zagrożenia związane z używaniem narkotyków lub dopalaczy?
6. Mniejszości narodowe w moim mieście.
7. Czy proces globalizacji jest obecny w moim życiu?
8. Czy Zabrze korzysta czy traci na członkostwie Polski w UE?
9. Zaplanuj budżet klasowej, tygodniowej, wycieczki do Warszawy.
10. Konkurencja w gospodarce - dobre i złe strony.
11. Reklama. Wpływ na młode pokolenie.
12. Problemy Polski w okresie przechodzenia od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej.
13. Co TY wiesz o demokracji?
14. Autorytety XXI wieku - czy istnieją?
15. Zasady ustrojowe współczesnej Polski.JĘZYK POLSKI Joanna Stojewska

1.  „Dom rodzinny widać, choć go nie ma…”
Projekt poszerza wiedzę na temat problemu domu i bezdomności, motywu domu i bezdomności w sztuce i literaturze. Podczas realizacji projektu uczniowie m.in. przeprowadzą ankietę na temat domu marzeń i wykonają kolaż informujący o wynikach sondy, stworzą prezentację multimedialną dotyczącą problemu ludzi bezdomnych w literaturze, filmie i sztuce, a zwieńczeniem pracy będzie organizacja konkursu recytatorskiego, którego motywem przewodnim będzie dom rodzinny (uczniowie biorą w nim udział)

2.  „O teatrze i filmie”
Projekt ma za zadanie poszerzyć wiedzę uczniów na temat teatru i filmu, ich historii i współczesności. W planie jest m.in. przeprowadzenie ankiety na temat „Którą dziedzinę sztuki cenisz bardziej – teatr czy film?” a zakończeniem będzie zorganizowanie spotkania / przeprowadzenie wywiadu z osobą ze świata filmu lub teatru

3. „Z wizją czy bez wizji?”
Zadaniem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat historii radia i telewizji oraz polskich dziennikarzy radia i telewizji. Praca w grupach przewiduje m.in. stworzenie prezentacji multimedialnej, nagranie audycji radiowej i/lub programu telewizyjnego a podsumowaniem będzie szkolna gazetka prezentująca wiadomości o radiu i telewizji oraz opinie na temat wad i zalet tych mediów.

4. „Pomysł na życie”
Proponowany projekt dotyczy różnych pomysłów na życie. Etapami pracy będzie zapoznanie się z informacjami na temat znanych osób i wybranych przez nie dróg  życiowych, stworzenie albumu o znanych ludziach, przeprowadzenie sondy o zainteresowaniach młodych ludzi lub wykonanie prezentacji multimedialnej o subkulturach młodzieżowych, a zakończy ją zaaranżowanie spotkania z ciekawym człowiekiem albo zorganizowanie konkursu na najciekawszy pomysł na życie.
 

undicom.pl
strony www zabrze
created by