mgr Katarzyna Mertas
mgr Katarzyna Mertas
Bibliotekarz
  • Degree:
  • Experience:
  • Phone:
  • E-mail:

Mój wyuczony zawód to Technik Odzieży czyli krótko mówiąc- krawiec. Jestem absolwentką Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Kulturoznawstwo ze specjalizacją Teoria i historia kultury. Ukończyłam studia podyplomowe  w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauki Wiedzy
o kulturze. Kwalifikacje do pracy w bibliotece zdobyłam na kursie dla nauczycieli bibliotekarzy w Instytucie Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach. Posiadam także dokumenty uprawniające mnie do bycia opiekunką w żłobkach i klubach malucha.      Od  32 lat jestem członkiem Związku Harcerstwa Polskiego, od kilkunastu lat w stopniu harcmistrzyni. Zwiedziłam z plecakiem  już spory kawałek Polski, przesiedziałam niejedną noc przy harcerskim ognisku. Myślę, że ta pasja nie mija tak szybko, wraz z mężem działamy obecnie w Hufcu ZHP Zabrze.
Prywatnie mam męża i dwoje dzieci. Kocham zwierzaki małe i duże, mamy koty i psa. I dobrze, że po naszych ulicach nie chadzają bezdomne słonie, bo pewnie któryś z nich zamieszkałby u mnie.  W „ Naszej Szkole” jestem od tego roku 2013, podobnie jak moja córka.
Parafrazując: Królestwo za jabłka…. i czekoladę!

Pozostali nauczyciele

mgr Justyna Bartosiewicz
mgr Justyna Bartosiewicz
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Mertas
mgr Katarzyna Mertas
Bibliotekarz
Magdalena Jałowiecka
Magdalena Jałowiecka
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Marzena Cichoracka
mgr Marzena Cichoracka
Edukacja przedszkolna