mgr Barbara Mertas – Mikołajec
mgr Barbara Mertas – Mikołajec
Historia/ WOS/ WDŻ
  • Degree:
  • Experience:
  • Phone:
  • E-mail:

Jestem absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach na kierunku historia. W 2003 roku na
tej uczelni ukończyłam studia podyplomowe z zakresu edukacji
obywatelskiej i wychowania do życia w rodzinie a w 2007 studia
podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą w Śląskiej Wyższej
Szkole Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. W
2012 ukończyłam studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania i
administrowania środkami EFS na Politechnice Śląskiej w
Gliwicach. W 2013 roku zdobyłam kolejne kwalifikacje
kończąc studia z zakresu resocjalizacji i socjoterapii w
Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium. W szkole społecznej
pracuję od 1994 roku jako nauczyciel historii, wiedzy o
społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie. W latach
2003-2006 byłam jej dyrektorem. Praca w szkole jest dla mnie
prawdziwą przyjemnością, a sukcesy uczniów największą
satysfakcją. W 2014 roku otrzymałam nagrodę Prezydenta
Miasta Zabrze. Interesuję się wszelkimi nowościami w zakresie
nauki, historią, filozofią. Uwielbiam spędzać czas w gronie
rodzinnym, podróżować i słuchać muzyki.

Pozostali nauczyciele

mgr Justyna Bartosiewicz
mgr Justyna Bartosiewicz
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Jadwiga Bogacz
mgr Jadwiga Bogacz
Wychowanie Fizyczne