mgr Anna Dermont – Brandys
mgr Anna Dermont – Brandys
Język Polski / Zajęcia Artystyczne
  • Degree:
  • Experience:
  • Phone:
  • E-mail:

Jestem absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyłam też studia podyplomowe z zakresu historii. Jednak za najcenniejsze uważam studia podyplomowe Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu, które pozwoliły mi rozwinąć swą pasję. Obecnie uczestniczę w Kursie Mistrzowskim w PWST we Wrocławiu i wciąż odkrywam niezbadane tajniki teatru. Swą pasją i zamiłowaniem do sztuki staram się dzielić z uczniami.
W „Naszej Szkole” prowadzę zajęcia teatralne z młodzieżą gimnazjalną, a  praca nad spektaklem jest dla nas wszystkich niezwykłą przygodą. To wspaniała podróż, gdzie pierwszy krok to zaledwie twórczy zamysł spektaklu, a ostatni to uroczysta premiera. Oprócz talentów aktorskich staram się dbać również o talenty literackie uczniów. Od jedenastu lat organizuję Wojewódzki Konkurs Poetycki dla szkół podstawowych i gimnazjów na Śląsku. Efektem i podsumowaniem konkursu są wydawane corocznie tomiki Antologii Poezji Dziecięcej, których uczniowie „Naszej Szkoły” są laureatami. Interesuje mnie również taniec i choreografia, dlatego co roku biorę udział w Międzynarodowych Warsztatach Tańca Współczesnego w Poznaniu. Często również żegluję ze względu na pasję mojego męża i moich dwóch córek, ale najlepiej czuję się na suchym lądzie. Zupełnie niedawno odkryłam wielką radość z posiadania psa, a do naszej rodziny dołączył alaskan Volver, który wyciąga nas na długie spacery.

Pozostali nauczyciele

mgr Jadwiga Bogacz
mgr Jadwiga Bogacz
Wychowanie Fizyczne
mgr Justyna Bartosiewicz
mgr Justyna Bartosiewicz
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Dorota Pillich
mgr Dorota Pillich
Język polski, logopedia