# # Znajdz nas na:
2 3 5

Nabór

Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 - zasady
Rekrutacja na rok szkolny 2013/2014 - zasady
11.11.2011
NABÓR 2014/2015 
SZKOŁA PODSTAWOWA

SPOSÓB REKRUTACJI:
Zerówka:
- rozmowa z dyrektorem lub zarządem ZTSz
- rozmowa przeprowadzona przez szkolnego pedagoga
OPŁATY:
CZESNE dla dzieci uczęszczających do szkoły od 1 września 2014 r.
420 zł / miesiąc / płatne przez 12 miesięcy
Czesne obejmuje zajęcia obowiązkowe i dodatkowe codziennie w godz. 8.15 – 14.45 oraz opiekę na świetlicy do godz. 16.00 oraz obiady.

Przyjmujemy dzieci 5 i 6 letnie ( 2 półrocze 2008 r.).
Rekrutacja dzieci 4,5 letnich bedzie rozpatrywana indywidualnie.


Klasa 1:
SPOSÓB REKRUTACJI:
- rozmowa z dyrektorem lub zarządem ZTSz
- rozmowa przeprowadzona przez szkolnego pedagoga
Klasy 2-3:
- rozmowa z dyrektorem lub zarządem ZTSz
- sprawdzian wiedzy przygotowany przez dwóch nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego i pedagoga
- rozmowa przeprowadzona przez szkolnego pedagoga
Klasy 4–6:
- rozmowa z dyrektorem lub zarządem ZTSz
- średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy programowo niższej minimum 4.0
- co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania
- rozmowa z pedagogiem szkolnym

OPŁATY:
CZESNE dla dzieci uczęszczających do szkoły od 1 września 2010 r.
klasa 1: 350 zł / miesiąc / płatne przez 12 miesięcy
klasy 2–6: 550 zł / miesiąc / płatne przez 12 miesięcy
CZESNE dla uczniów uczęszczających do szkoły przed 1 września 2010 r.
klasy 2–6: 550 zł / miesiąc/ płatne przez 10 miesięcy + 80% w lipcu i sierpniu
Czesne obejmuje zajęcia obowiązkowe i dodatkowe codziennie w godz. 8.15 – 14.45 oraz opiekę na świetlicy do godz. 16.00
WPISOWE
Przy zapisie obowiązuje jednorazowa wpłata wpisowego w wysokości 350 zł
Wpisowe obejmuje wyposażenie ucznia w ławkę i krzesło oraz doposażenie klasy w pomoce dydaktyczne.
DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISIE:
podanie
świadectwo ukończenia klasy programowo niższej
ankieta szkolna ( do pobrania w dziale "DOKUMENTY")


NABÓR 2014/2015 GIMNAZJUM

SPOSÓB REKRUTACJI:
Klasa 1:
- rozmowa z dyrektorem lub zarządem ZTSz
- średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej minimum 4.0
- co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania
- rozmowa z pedagogiem szkolnym
Klasy 2-3:
- rozmowa z dyrektorem lub zarządem ZTSz
- średnia ocen na świadectwie ukończenia klasy programowo niższej minimum 4.0
- co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania
- rozmowa z pedagogiem szkolnym

W sytuacjach losowych zapraszamy na indywidualne rozmowy z Zarządem Szkoły, który może zdecydować o przyjęciu do klasy na warunkach innych niż wymienione na okres próbny.

OPŁATY:
Czesne 

klasy 1-3: 550 zł / miesiąc / płatne przez 12 miesięcy
Absolwenci Społecznej Szkoły Podstawowej
klasy 1-3: 350 zł / miesiąc / płatne przez 12 miesięcy

Informacji o stypendium naukowym w roku szkolnym 2014/2015 udziela Dyrektor szkoły.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISIE:
podanie ( do pobrania w dziale "DOKUMENTY")
ankieta szkolna ( do pobrania w dziale "DOKUMENTY")
oceny z półrocza klasy 6
w czerwcu:
świadectwo ukończenia klasy 6 SP
zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu.

powrót
Dni Otwarte
04.11.2011
Zapraszamy na Dni Otwarte, sprawdź terminy..
więcej
Czesne
04.11.2011
Tutaj znajdziesz wszelkie informacje związane z płatnościami względem Naszej Szkoły.
więcej
Dokumenty
04.11.2011
Zbiór przydatnych dokumentów na etepie rekrutacji.
więcej
undicom.pl
strony www zabrze
created by